Avtalsyrkanden från Byggföretagen

Publicerad:

Byggnads vill: 

  • Att arbetsgivarna ska ta större ansvar för fungerande och effektiva granskningar för att komma åt kriminaliteten i branschen.
  • Få större inflytande över arbetstidens förläggning för att hindra fusket med arbetstider.
  • Att företag måste utföra huvuddelen av arbetet med egen yrkesutbildad eller yrkeskunnig personal.
  • Att avtalslängden ska vara ett år.
  • Att den extra pensionsavsättningen höjs.

Byggföretagen vill:

  • Ta bort reseersättningen om du har kortare än 10 km till arbetsplatsen.
  • Ta bort reseersättningen för dig som åker till central anläggning.
  • Ensamma bestämma över din arbetstid.
  • Fritt kunna tillämpa ett billigare avtal hos ett annat fackförbund.
  • Försämra anställningsskyddet genom att införa visstidsanställningar som i förlängningen blir de otrygga anställningar vi ser i andra branscher.
Uppdaterad: