Avtalsrörelsen 2023: Entreprenadmaskinavtalet

2023-05-25: Efter konstruktiva förhandlingar har Byggnads och Maskinentreprenörerna nu kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller i två år och omfattar betydligt mer än bara högre lön. Bland annat ska alla hytter ha klimatanläggning och reseersättningen för alla är säkrad. Läs pressmeddelande.

2023-05-17: Förhandlingarna om ett nytt Entreprenadmaskinavtal fortsatte igår. Parterna diskuterar just nu ett första utkast till en balanserad avtalsplattform. Utöver höjning av lön och ersättningar för yrkesarbetarna diskuteras även skrivningar om bland annat arbetsmiljö, säkerhet, pension och resor. Förhandlingarna är konstruktiva.

2023-05-12: Förhandlingar om ett nytt Entreprenadmaskinavtal har denna vecka fortsatt. Följande områden har varit på agendan:

 • Svensk byggkontroll och skärpt kontroll av oseriösa och kriminella bolag.
 • Anlitande av enmansföretagare och underentreprenörer.
 • Dagliga resor via central anläggning.
 • Klimatanläggning i hytter.
 • Arbetstider.

Förhandlingarna går bra.

2023-04-24: Förhandlingarna går framåt och förhandlingsklimatet är bra.  Följande har varit på agendan:

 • Förbättrade lönebestämmelser och löneregler.
 • Attraktivare bransch, hållbarhet och jämställdhet.
 • Kompetensförsörjning till maskinföraryrket. 
 • Motmedel till osund konkurrens.
 • Kran- och maskinförares utsatthet och arbetsmiljö.
 • Bättre möjlighet och tillgång till avlösare, vid sjukdom och övertidstak.

2023-04-14: I veckan har Byggnads och Maskinentreprenörerna träffats för ett andra förhandlingstillfälle. Förhandlingarna handlade bland annat om maskinbranschens löneutveckling, arbetstider och vårt krav på klimatanläggning i hytterna.

2023-04-03: Efter en uppgörelse inom industrin är det så kallade märket satt för årets avtalsrörelse. Märket är normerande för hela arbetsmarknaden och kommer även att sätta nivån för byggbranschen. Läs mer.

2023-03-31: Det skiljer en hel del mellan Byggnads avtalsyrkanden och motpartens. Här kan du läsa vad Byggnads vill och vad Maskinentreprenörerna vill.

2023-02-17: Idag växlar Byggnads och Maskinentreprenörerna avtalsyrkanden på Entreprenadmaskinavtalet. Förutom skärpta regler för ökad ordning och reda är bättre arbetsmiljö i kranarna och rättvisare lönesystem några av de krav Byggnads har i årets avtalsrörelse.

Aktuellt via SMS

Vill du ha avtalsinformation om Entreprenadmaskinavtalet via SMS eller e-post? Skriv upp dig här.

Uppdaterad: