Avtalsrörelsen 2023: Bemanningsavtalet

Nytt Bemanningsavtal klart!

Bemanningsavtalet förhandlas mellan LO och Kompetensföretagen (del i Almega). Avtalet gäller för bemanningsanställda i byggbranschen, men kompletteras dessutom med skrivningar i Byggavtalet.

Det nya Bemanningsavtalet tecknades den 28 april och innehåller följande:

  • Garantilönerna under avtalsperioden ska höjas med 7,76 kronor i timmen den 1 maj 2023 och med ytterligare 4,12 kronor i timmen kr den 1 maj 2024.
  • En arbetsgrupp kring det delade arbetsmiljöansvaret inom bemanningsbranschen ska tillsättas.

Relaterad information

Uppdaterad:
Kategorier: