Avtalsyrkanden från Glasbranschföreningen

Publicerad:

Byggnads vill:

  • Öka avsättningen till den extra pensionen.
  • Att lönen för lärlingar som arbetar på tidlön alltid utgår från yrkesarbetarlönen.
  • Att du ska bestämma hur övertidsarbete ska kompenseras och tas ut.
  • Att du får hälsoundersökning minst vart annat år och att företagshälsovården är auktoriserad av Sveriges Företagshälsor.
  • Göra rätten att ta ut arbetstidsförkortning tydlig.

Glasbranschföreningen vill: 

  • Ensamma bestämma över din arbetstid.
  • Lägga mer av din arbetstid vissa månader och andra mindre – när det passar dem.
  • Förlägga arbetet veckans alla sju dagar, mellan 05-24.
  • Slippa förhandla med Byggnads om att du ska jobba natt.
  • Införa individuell lönesättning.
Uppdaterad: