Avtalsyrkanden från Installatörsföretagen

Publicerad:

Byggnads vill: 

 • Sänka antalet dagar för in- och utlåning av personal utan förhandling och tidigare information till facket.
 • Ha större inflytande över arbetstidens förläggning.
 • Hälsoundersökning varje år om du fyllt 50 och möjlighet till PSA-prov.
 • Att företag med kollektivavtal ska förhandla med Byggnads när de anlitar underentreprenör.
 • Föräldraledighet ska även vara grund för arbetstidsförkortning.
 • Större extra pensionsavsättning.
 • Införa friskvårdsbidrag i kollektivavtalet.
 • Samma ackordsfaktor i hela Sverige.

Installatörsföretagen vill: 

 • Göra det enklare för arbetsgivaren att låna in och ut personal. 
 • Inte behöva förhandla med Byggnads om din arbetstid. 
 • Införa slappare regler för företagshälsovård.
 • Att arbetsgivare ska slippa rapportera in löner till Byggnads och försvåra granskning. 
 • Minska arbetstidsförkortningen.
 • Avskaffa heltidsanställningar som norm. 
 • Införa individuell lönesättning som arbetsgivaren ensam bestämmer över.
Uppdaterad: