”Vi måste börja ta det förebyggande arbetsmiljöarbetet på allvar”

Prefabmontören Andreas Tömte har varit en produktiv och duktig arbetare i 20 års tid. Han kunde stå och borra i en timme, helt inne i sitt arbete. Till slut satte kroppen stopp.

Okunskapen är stor kring vikten av att jobba med riskförebyggande arbetsmiljöarbete. Många unga killar och tjejer börjar som byggnadsarbetare i tron att de är skyddade av sin arbetsgivare. De vill tjäna pengar och är beredda att slita hårt, vill inte vara till besvär och vågar inte ifrågasätta.

– Vissa arbetsgivare gillar inte att man klagar.

Andreas blev skyddsombud i ung ålder. Flera utbildningar senare har han bra koll på arbetsmiljön. Ändå drabbades han själv av vibrationsskador. Efter timmar varje dag med borrmaskinen började det som domningar i händerna och tillslut kom de vita fingrarna.

– Följ mig en kall vinterdag för att se hur jag grinar för att jag inte kan lyfta min 4-årige son, eller åka pulka med honom. Smärtan är så bedövande, säger Andreas.

Vibrationsskador kan förhindras

Arbetsgivaren är skyldig att planera arbetet så att vibrationerna minimeras. Innan arbete med vibrerande verktyg startar ska arbetstagaren erbjudas en medicinsk kontroll.

Vid tecken på vibrationsskador ska arbetsgivaren ordna med medicinska kontroller inom en månad.

– Vi måste börja ta det förebyggande arbetsmiljöarbetet på allvar. Min önskan är att när nästa generation arbetare är färdigutbildade ska de ha tillräcklig kunskap i hur de jobbar säkert.

Efter första tecknen på vibrationssjukdom kontaktade Andreas Byggnads arbetsmiljöansvarige ombudsman i sin region.

– Han lade en orienteringskarta åt mig och gav mig vägbeskrivningen och vad jag behövde göra. Jag har fått hjälp av Byggnads hela vägen.

Varför är det viktigt att vi jobbar riskförebyggande på längre sikt? 

– Mycket pengar går till att betala ut livräntor till byggnadsarbetare istället för att jobba med förebyggande arbetsmiljöarbete. På längre sikt behöver vi ge företagen konsekvenser och höga böter om de inte följer lagen.

Arbetsmiljö måste få kosta, inte bara se fint ut på pappret.

Klicka här för att läsa mer om Arbetsmiljöveckan 2023

Uppdaterad:
Kategorier: