Statistik & rapporter

Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) är ett samråds- och samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Byggföretagen, Byggnads och SEKO Väg och ban.

BCA definieras i Arbetsmiljöavtalen som ingår i Byggavtalet och i Väg & Banavtalet.

I BCA ingår två representanter för vardera Byggföretagen, Byggnads och SEKO. Dessutom är ständigt adjungerade en representant för Ledarna samt BCA:s FoU-ansvarige.

BCA:s uppgift är att inom arbetsmiljöområdet:

  • utgöra ett beredningsorgan vid förslag till avtalsändringar
  • ta ställning i partsgemensamma angelägenheter
  • besluta om myndighetskontakter
  • behandla utbildningsfrågor
  • upprätta förslag till partsgemensamma informationsinsatser
  • upprätta förslag till utredningar
  • lämna rekommendationer om företagshälsovård
  • besluta om finansiering och genomförande av utredningar och forskningsinsatser
  • hålla en partsgemensam FoU-resurs.

Arbetsskador i byggverksamhet

Arbetsskador inom byggindustrin

Granskad: