Nominera till Byggnads nästa förbundsordförande

Nomineringsprocessen till Byggnads förbundsordförande är i gång. Du kan nominera en kandidat till din medlemskrets valberedning redan nu, men du kan också nominera på medlemsmötet den 17 september. Använd din röst som medlem och påverka Byggnads framtid!

Publicerad:

Två olika sätt för att nominera

1. Mejla till din medlemskrets valberedning. För att nomineringen ska vara godkänd så ska den du nominerar vara tillfrågad. Vi behöver dess namn och 6 första siffrorna i personnumret på den nominerade. Du måste även skriva ditt namn och personnummer så vi kan kontrollera att du som lämnar nomineringen är medlem.

2. Nominera på medlemsmötet den 17 september. För att nomineringen ska vara godkänd så ska den du nominerar ska vara tillfrågad. Vi behöver dess namn och 6 första siffrorna i personnumret på den nominerade. Tid och plats för mötet skickas till dig på sms.

Vad händer sen

Det är på kretsmötet den 17 september som medlemskretsens valberedning presenterar sitt förslag och det är medlemmarna på mötet som då beslutar vem kretsen ska nominera.

Därefter sammanställs förslagen och skickas till regionens valberedning som sedan lämnar sitt förslag till regionfullmäktige. Ledamöterna i regionfullmäktige tar beslutet, vem som regionen nominerar till Byggnads förbundsordförande.

Vem som slutligen blir förbundsordförande avgörs på en extrainsatt förbundsfullmäktige under hösten 2024.

Kontaktuppgifter till kretsarnas valberedning

Krets Nordväst - rikard.mossberg@byggnads.se
Krets Handen - renenskent@outlook.se
Krets Huddinge - percy.sandstedt@byggnads.se
Krets Södertälje - anders.olsson@byggnads.se
Krets Johanneshov - henrik.pedersen@byggnads.se
Krets Nordost - krister.wicander@byggnads.se
Krets Nacka - tomas.craftman@byggnads.se
Krets Stockholm - 3mupp@hotmail.se
Krets Gotland - felix.jonsson@byggnads.se

 

Uppdaterad: