Byggnads Stockholm-Gotland

Nacka (08)

Medlemskrets Nacka
– för dig som bor i Nacka och Värmdö

Medlemsmöten 2021

17 mars
18 maj
21 september
23 november 
25 januari 2022

Som medlem i Byggnads Stockholm–Gotland kommer du få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Kontakta kretsen

Medlemskretsstyrelse 2021


Ordförande

Robert Belving

Sekreterare

Björn Lekman

Ordinarie ledamot

Benny Lundberg
Martin Richardsson
Charlie Alnemark                            

Uppdaterad: