Byggnads Stockholm-Gotland

Nacka (08)

Medlemskrets Nacka
– för dig som bor i Nacka och Värmdö

Medlemsmöten 2019

22 januari
19 mars
28 maj
17 september
26 november
28 januari 2020

Som medlem i Byggnads Stockholm–Gotland kommer du få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Medlemskretsstyrelse 2019

Benny Lundberg Ordförande
Björn Lekman Ordinarie ledamot 
Roland Bergqvist Ordinarie ledamot

Tomas Craftman Adjungerad 
Jens Hamedal Adjungerad

Stefan Ståhl Suppleant

Uppdaterad: