Byggnads Stockholm-Gotland

Gotland (12)

Medlemskrets Gotland
– för dig som bor på Gotland

Medlemsmöten 2021

17 mars
18 maj
21 september
23 november
25 januari 2022

Som medlem i Byggnads Stockholm–Gotland kommer du få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Kontakta kretsen

Medlemskretsstyrelse 2021


Ordförande

Kent Lind

Sekreterare

Vakant

Ordinarie ledamot

Birgitta Larsson
Lars Vistrand
Mårten Lydahl

Adjungerade

Joar Bandinge
Jonathan Mattes

Uppdaterad: