Gotland (12)

Medlemskrets Gotland
– för dig som bor på Gotland

Medlemsmöten 2022

15 mars
20 september
22 november
24 januari 2023

Som medlem i Byggnads Stockholm–Gotland kommer du få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Kontakta kretsen

Medlemskretsstyrelse 2022


Ordförande

Kent Lind

Sekreterare

Mårten Lydahl

Ordinarie ledamot

Birgitta Larsson
Alice Olsson
Lars Vistrand
Kjell Lindström

Suppleant

Joar Bandinge
Jonathan Mattes
Lars Görna Mårten Olsson

Adjungerad

Felix Jonsson - ordinarie
Marcus Johansson - ersättare

Valberedning

John Aspendal
Felix Jonsson
Marcus Johansson

Uppdaterad: