Byggnads Stockholm-Gotland

Gotland (12)

Medlemskrets Gotland
– för dig som bor på Gotland

Medlemsmöten 2019

22 januari
19 mars
28 maj
17 september
26 november
28 januari 2020

Som medlem i Byggnads Stockholm–Gotland kommer du få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Medlemskretsstyrelse 2019

Kent Lind Ordförande
Mårten Lydahl Sekreterare
Birgitta Larsson Ordinarie ledamot 
Felix Jonsson Ordinarie ledamot 
Jonas Ahlvin Ordinarie ledamot
Kjell Lindström Ordinarie ledamot
Micael Vahlqvist Ordinarie ledamot

John Aspendal Adjungerad 
Marcus Johansson Adjungerad

Gustav Engström Suppleant
Göran Olsson Suppleant 
Lars Vistrand Suppleant 
Robin Johansson Suppleant
Uppdaterad: