Byggnads Stockholm-Gotland

Handen (02)

Medlemskrets Handen
– för dig som bor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

 

Medlemsmöten 2019

22 januari
19 mars
28 maj
17 september
26 november
28 januari 2020

Du kommer få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Medlemskretsstyrelse 2019

Clayton Murphy Ordinarie ledamot 
Juan José Pineda Chicas Ordinarie ledamot
Tommy Strömbäck Ordinarie ledamot

Lars Berg Adjungerad 
Conny Tegnerud Adjungerad

Mats Nilsson Suppleant 
Johan Johansson Suppleant
Björn Larsson Suppleant
Christer Trybom Suppleant

Uppdaterad: