Byggnads Stockholm-Gotland

Handen (02)

Medlemskrets Handen
– för dig som bor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

 

Medlemsmöten 2021

17 mars
18 maj
21 september
23 november 
25 januari 2022

Du kommer få uppgifter om tid och plats skickade till dig före varje möte.

Kontakta kretsen

Medlemskretsstyrelse 2021


Ordförande

Stefan Karlsson

Sekreterare

Linda Maria Jonsson

Ordinarie ledamot

Amy Maria Damfelt
Cristopher Bergqvist
Mats Nilsson

Adjungerande

Francisco Lucero Alvares
Emil Bejerdal

 

Uppdaterad: