Byggnadsarbetare som står och pratar utomhus

Frågor och svar

Har du frågor om kollektivavtalet? Du är inte ensam, ofta dyker det upp frågor när det är dags att tänka på kollektivavtal. Det sprids också felaktigheter som till exempel att det är kostsamt. Få svar på dina frågor här.

Varför ska jag teckna ett kollektivavtal?

Goda relationer med de anställda är alltid bra, oavsett företagets storlek. Erfarenheter visar att kollektivavtal behövs i alla typer av företag. Spelregler som alla känner till är bra för samarbete och goda relationer. Byggnads strävar efter att få ett bra samarbete på arbetsplatserna. De anställda i ett litet företag är ofta mer utsatta om det skulle hända ägaren något.

Vad kostar kollektivavtalet?

Avtalet är inte belagt med några avgifter. De kostnader som följer avtalet är försäkringspremier (Fora). Kostnaden för försäkringarna är under 2017 drygt 4,5 procent av lönesumman och betraktas ur skattesynpunkt som avdragsgill kostnad.

Vilka försäkringar ingår i Fora försäkring?

Vad händer om Foraförsäkringar redan finns?

Kostnaden är densamma för försäkringarna, men en garantiregel träder i kraft genom kollektivavtalet. Denna garantiregel innebär att de anställda alltid omfattas av försäkringarna, även om du som arbetsgivare glömmer eller är förhindrad att betala premien i tid.

Blir jag som arbetsgivare bunden till Byggnads på något annat sätt?

Avtalet innebär endast en överenskommelse om anställningsvillkor.

Får jag betala högre lön än vad avtalet anger?

Avtalet reglerar lägsta lön. Arbetsgivaren har stor frihet att ge bättre villkor till sina anställda än vad avtalet anger.

Måste jag teckna kollektivavtal?

Kollektivavtalet är en frivillig överenskommelse mellan ditt företag och Byggnads. De flesta företag har kollektivavtal med en fackförening och har insett fördelarna med det.

Kan jag få hjälp av Byggnads?

Byggnads är i första hand till för sina medlemmar, men även arbetsgivare kan vända sig till ombudsmännen med frågor om avtal och lagstiftning. Vi har också god kompetens när det gäller arbetsmiljöfrågor. Regionala skyddsombud besöker varje arbetsplats minst en gång per år och gör en skyddsrond. I samband med skyddsronden ges förslag på förbättringar i arbetsmiljön som säkerställer att företaget följer arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Detta är till fördel för såväl de anställda som företaget.

Teckna kollektivavtal

Har du frågor om kollektivavtalet? Du är inte ensam, ofta dyker det upp frågor när det är dags att tänka på kollektivavtal. Det sprids också felaktigheter som till exempel att det är kostsamt. Få svar på dina frågor här.

Jag vill teckna kollektivavtal

Uppdaterad: