Ombudsmän ute på arbetsplats och pratar med medlemmar

Fördelar

Alla tjänar på att ha kollektivavtal. Spelregler som alla känner till är bra för samarbete och goda relationer. Byggnads strävar efter att få ett bra samarbete på arbetsplatserna.

Att ha kollektivavtal innebär många fördelar både för dig som arbetsgivare och för dina anställda:

  • Fasta spelregler som gjorts upp av parterna – arbetsgivarorganisationerna och Byggnads – inte genom politiska beslut.
  • Alla anställda omfattas av ett bra försäkringsskydd som parterna har kommit överens om.
  • Konkurrens på lika villkor genom att löner och anställningsvillkor regleras. De flesta arbetsgivare anser att det är en fördel att slippa konkurrera med dåliga villkor för personalen.
  • Klara regler för hur konflikter på arbetsmarknaden ska lösas. Tack vare kollektivavtalet har vi i Sverige få störningar på arbetsmarknaden.

Teckna kollektivavtal

Har du frågor om kollektivavtalet? Du är inte ensam, ofta dyker det upp frågor när det är dags att tänka på kollektivavtal. Det sprids också felaktigheter som till exempel att det är kostsamt. Få svar på dina frågor här.

Jag vill teckna kollektivavtal

Uppdaterad: