En kalender

Begär förhandlingar

Du begär förhandling genom att kontakta Byggnads Stockholm-Gotland.

Skicka er begäran om förhandling till:

01ratts@byggnads.se

Skriv "Förhandlingsframställan" i ämnesraden. Mejlet ska innehålla en beskrivning av vad ärendet avser, företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi återkommer när vi registrerat er begäran.

Frågor och svar

Har du frågor om kollektivavtalet? Du är inte ensam, ofta dyker det upp frågor när det är dags att tänka på kollektivavtal. Det sprids också felaktigheter som till exempel att det är kostsamt.

Få svar på dina frågor här.

Uppdaterad: