Byggnadsarbetare med säkerhetssele

Vad innebär kollektivavtalet?

Erfarenheter visar att kollektivavtal behövs i alla typer av företag. Spelregler som alla känner till är bra för samarbete och goda relationer.

Byggnads strävar efter att få ett bra samarbete på arbetsplatserna. De anställda i ett litet företag är ofta mer utsatta om det skulle hända ägaren något.

Med ett kollektivavtal blir det tydligt vad som gäller, både för arbetsgivaren och för de anställda.

Teckna kollektivavtal

Har du frågor om kollektivavtalet? Du är inte ensam, ofta dyker det upp frågor när det är dags att tänka på kollektivavtal. Det sprids också felaktigheter som till exempel att det är kostsamt. Få svar på dina frågor här.

Jag vill teckna kollektivavtal

Uppdaterad: