Avtalsyrkanden från Plåt & Ventföretagen

Publicerad:

Byggnads vill:

  • Höja restidsersättningar.
  • Öka pensionsavsättningen.
  • Att du har rätt till arbetstidsförkortning även vid föräldraledighet.
  • Att du har rätt till slipade skyddsglasögon.
  • Öka arbetstagarnas inflytande vid in- och utlåning mellan företag.

Plåt & Ventföretagen vill:

  • Försämra ersättningarna för resor.
  • Införa löneavdrag om du är oaktsam på arbetsplatsen eller med verktyg och maskiner.
  • Lägga mer av din arbetstid vissa månader och andra. mindre – när det passar företaget.
  • Göra det enklare att anlita bemanningsföretag.
  • Att arbetsgivaren själva ska kunna välja hur mycket du får av den avtalsenliga lönehöjningen. Vissa kan få mer, vissa kan få mindre.
Uppdaterad: