Byggnads och Installatörsföretagen växlar avtalsyrkanden

Idag växlar Byggnads och Installatörsföretagen avtalsyrkanden på Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl. Branschen står i centrum för den klimatomställningen och pågår och kraven handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag och anställda att möta utmaningen.

Publicerad:

– Vår bransch bygger framtidens Sverige och går i bräschen för klimatsmarta lösningar. Vi som parter har ett gemensamt ansvar att utveckla branschen och ta krafttag för att säkerställa att lagar och avtal följs, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Avtalet omfattar drygt 30 000 anställda verksamma i kyl-, VVS- och värmepumpbranschen i Sverige.

– För att få bort fuskande företag från våra arbetsplatser måste vi arbeta tillsammans. Det ska vara självklart för alla att företag granskas och att företag som inte sköter sig stängs ute från våra arbetsplatser. Det här är helt avgörande om vi ska kunna attrahera morgondagens skickligaste hantverkare, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Byggnads yrkanden i korthet

Stoppa kriminalitet, fusk och utnyttjande

  • ­Företagen ska ta ansvar för fungerande och effektiva granskningar.
  • Stoppa fusket med arbetstider! Vi vill ha större inflytande över arbetstidens förläggning.
  • ­Sänk antalet dagar för in- och utlåning av personal utan förhandling.
  • ­Företag med kollektivavtal ska förhandla när man anlitar underentreprenör.

Ett friskt arbetsliv

  • Hälsoundersökning varje år om du fyllt 50 och möjlighet till PSA-prov.
  • Friskvårdsbidrag i kollektivavtalet.

Jämställdhet och familjeliv

  • ­Krav på omklädningsrum för både kvinnor och män.
  • ­Föräldralediga ska inte missgynnas.

Lön, pension och traktamenten

  • Löneökning på 4,4 % och större extra pensionsavsättning.
  • ­Höj maxtaket för reseersättningen.

Läs yrkandena i sin helhet.

Läs mer om Byggnads avtalsrörelse.

Uppdaterad: