Byggnads och Maskinentreprenörerna växlar avtalsyrkanden

Idag växlar Byggnads och Maskinentreprenörerna avtalsyrkanden på Entreprenadmaskinavtalet. Förutom skärpta regler för ökad ordning och reda är bättre arbetsmiljö i kranarna och rättvisare lönesystem några av de krav Byggnads har i årets avtalsrörelse.

Publicerad:

– Utan kran- och maskinförarna stannar bygget och de är helt avgörande för att vi ska få nya broar, tunnlar och bostäder i Sverige. Det är självklart att de ska ha bättre arbetsmiljö i hytterna och en rättvis lön, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Avtalet omfattar över 4000 anställda och nuvarande avtal löper ut 31 maj 2023.

– De som kör stora tunga maskiner är skickliga yrkesmän- och kvinnor som ofta arbetar långa arbetspass, sena kvällar och nätter. Det är en grupp vi särskilt vill lyfta den här avtalsrörelsen genom att få bort orättvisorna och ge dem samma lön som resten av arbetslaget, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Byggnads yrkanden i korthet

Stoppa kriminalitet, fusk och utnyttjande

 • Företagen ska ta ansvar för fungerande och effektiva granskningar.
 • Inga falska f-skattare! Byggnads ska få kännedom om alla egenföretagare på arbetsplatsen.
 • Stoppa fusket med arbetstider!
 • Vi vill ha större inflytande över arbetstidens förläggning.

Ett friskt arbetsliv

 • Hälsoundersökning varje år om du fyllt 50 och möjlighet till PSA-prov.
 • Klimatanläggning i alla torn- och mobilkranar.

Jämställdhet och familjeliv

 • Krav på omklädningsrum för både kvinnor och män.
 • Föräldralediga ska inte missgynnas.

Lön, pension och traktamenten

 • Löneökning på 4,4 % och större extra pensionsavsättning.
 • Höj maxtaket för reseersättningen.
 • Samma lön för kranförare som resten av arbetslaget.

Läs om yrkandena i sin helhet.

Läs mer om Byggnads avtalsrörelse

Uppdaterad: