Byggnads och Plåt & Ventföretagen växlar avtalsyrkanden

Idag växlar Byggnads och Plåt & Ventföretagen avtalsyrkanden på Plåt- och ventilationsavtalet. Avtalet berör över 10 000 yrkesarbetare och fokus för årets avtalsrörelse är arbetsmiljön och den osunda konkurrens och arbetslivskriminalitet som plågar byggbranschen.

Publicerad:

– Våra medlemmar bygger Sverige. Oavsett årstid och väder är vi redo med yrkesstolthet, precision och kompetens. Men vi bygger på ojämlika villkor. I vår bransch finns företag som söker kryphål i lagar och regler, som inte tar ansvar, som sätter pengar framför våra medlemmars säkerhet och hälsa. Det här måste vi gemensamt sätta stopp för, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Inför årets avtalsrörelse skrevs över 2000 avtalsmotioner till Byggnads fem kollektivavtal. Många berörde ämnena sund konkurrens och arbetsmiljö.

– Arbetet i vår bransch är ofta fysiskt ansträngande. De anställda drabbas inte sällan av belastningsskador och förslitningsskador. I och med den alltmer ökade specialisering som sker i företagen finns stor risk att denna negativa utvecklig fortsätter. Här måste vi som parter ta ett gemensamt ansvar och se till att arbetstagarna ska hålla hela yrkeslivet, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Byggnads yrkanden i korthet

Stoppa kriminalitet, fusk och utnyttjande

  • Företagen ska ta ansvar för fungerande och effektiva granskningar.
  • Tydligare regler för in- och utlånad personal.

Ett friskt arbetsliv

  • Regelbundna hälsoundersökningar och möjlighet till PSA-prov om du fyllt 50.
  • Högre friskvårdsbidrag.
  • Fria, slipade skyddsglasögon för anställda med synfel.

Jämställdhet och familjeliv

  • Krav på omklädningsrum för både kvinnor och män.
  • Föräldralediga ska inte missgynnas.

Lön, pension och traktamenten

  • Löneökning på 4,4 % och större extra pensionsavsättning.
  • ­Höj restidsersättningen.
  • Rätt till årlig kompetensutveckling.


Läs Byggnads yrkanden här.

Uppdaterad: