Entreprenadmaskinavtalet i korthet

Avtalet gäller under två år, från 2023-06-01 till 2025-05-31.

Lön och ersättningar

Löneökningar enligt märket på 7,4% delat på två perioder:

Från juni 2023:  

  • Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 7,93 kr/tim alternativt 1 380 kr per månad.
  • Grundlön höjs till 181 kr/tim alternativt 31 494 kronor per månad.
  • Extra pensionsavsättning med 0,1 %.

Från juni 2024:                   

  • Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 6,6 kr/tim alternativt 1 148 kr per månad.
  • Grundlön höjs till 187,50 kr/tim alternativt 32 625 kronor per månad.
  • Extra pensionsavsättning med 0,1 %.

Mer om lön och ersättningar

Reseersättningen om 25 kronor milen för alla som kör egen bil och har minst två kilometer till jobbet är inskriven i avtalet. Gäller även via central anläggning.

Lönedifferentiering tillåts med 15 procent.

Alternativ löneregel § 3 för kran, mobil och teleskoptruck, för att ytterligare kunna utveckla lönerna i kran- och maskinföraryrket.

Arbetslivskriminalitet, fusk och utnyttjande

Överenskommelse om att inrätta den branschtäckande kontrollfunktionen Svensk byggkontroll, för att effektivt kontrollera att företag och underentreprenörer följer lagar och avtal.

Arbetsmiljö och hälsa

Alla duschar i personalutrymmen ska ha lås. Låsta utrymmen ska vara på plats senast om fem år. Annars kan företaget tvingas att betala skadestånd.

Klimatanläggning i alla hytter. Det ska varken vara för varmt eller för kallt där du sitter och jobbar.

Bättre regler för att du ska kunna bli avlöst på jobbet gör yrket mer jämställt. Du ska kunna förena jobb och familjeliv eller kompa ut ohälsosam övertid. 

Arbetsgrupper:

  • Kranföretagens särskilda villkor 
  • Arbetsplatsanmälan förtydligas 
  • Skyddsombudens roll 
Uppdaterad:
Kategorier: