Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl i korthet

Efter varsel om strejk och tuffa, långa förhandlingar har Byggnads och Installatörsföretagen kommit överens om ett nytt kollektivavtal för dig i installationsbranschen. Avtalet gäller i två år och omfattar betydligt mer än bara högre lön. Bland annat starkare regler när underentreprenörer ska anlitas och en helt ny kontrollfunktion: Svensk byggkontroll.

Lön och ersättningar

Löneökningar enligt märket på 7,4% delat på två perioder:

Från maj 2023:  

 • Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 9,24 kr/tim alternativt 1 607 kr per månad.
 • Grundlön höjs till 189,50 kr/tim alternativt 32 973 kronor per månad.
 • Extra pensionsavsättning med 0,1 %.

Från maj 2024:                   

 • Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 7,39 kr/tim alternativt 1 286 kr per månad.
 • Grundlön höjs till 197 kr/tim alternativt 34 278 kronor per månad.
 • Extra pensionsavsättning med 0,1 %.

Reseersättningen om 25 kronor milen för alla som kör egen bil och har minst fem kilometer till arbetsplatsen. Gäller när arbetsdagen både påbörjas och avslutas utanför företaget.

Förtydligande kring när lön för övrig arbetare kan användas, samt hur nya yrkesgrupper i branschen ska hanteras.

Arbetslivskriminalitet, fusk och utnyttjande

Överenskommelse om att inrätta den branschtäckande kontrollfunktionen Svensk byggkontroll, för att effektivt kontrollera att företag och underentreprenörer följer lagar och avtal.

Företaget måste förhandla med Byggnads vid anlitande av underentreprenör och bemanningsföretag.

Skärpta regler kring utlåning mellan företag:

 • Tydligare informationspunkter innan någon lånas ut,
 •  Arbetstagaren kan återkalla sitt samtycke till utlåningen

Arbetsmiljö och hälsa

Alla duschar i personalutrymmen ska ha lås. Låsta utrymmen ska vara på plats senast om fem år. Annars kan företaget tvingas att betala skadestånd.

Nyanställda ska erbjudas besök hos företagshälsovården inom 6 månader.

Arbetsgrupper:

 • Flexibla röda dagar
 • Hållbara resor
 • Skyddsombudens roll
 • Definition vad är lag respektive kollektivavtal
Uppdaterad:
Kategorier: