Peter Christensen

Peter Christensen.

Glasmästaren Peters cancer var en arbetsskada

I 25 år använde glasmästaren Peter Christensen produkter med kemiska ämnen i arbetet.

I 40-årsålden fick han cancer.

Peter Christensen minns speciellt en fog som han använde dagligen, i början hade den en skarp doft som han och kollegorna blev yra av.

– Sen blev den doftfri. Vi fortsatte att använda fogen även när den fick varningstexter, vi tänkte inte på det, säger han.

På de arbetsplatser som Peter Christensen arbetade på gjordes riskbedömningar av olika arbetsmoment. Men inte av de produkter som användes som till exempel fog och lösningsmedel. Produkter som innehöll kemiska ämnen som kunde skada hälsan.

– Arbetsgivarna hade inte koll på riskerna med produkterna. Det var i samband med min cancerdiagnos som läkaren började fråga vad jag arbetat med och det var han som sa att cancern var en arbetsskada, säger han.

Enorm trötthet, benskörhet, knölar på halsen och i armhålan. Symtomen på cancern  kom gradvis och diagnosen lymfom fick han på mitten av 2000-talet.  Samtidigt upplevde Peter Christensen kollega och mentor likande symtom. Arbetskollegan blev 52 år gammal.

– Han hann aldrig få en diagnos. När jag fick diagnosen var mina pågar fem och elva år gamla. Det har varit tufft men jag ville inte ge upp, säger han.

Samtidigt som Peter Christensen fick behandling förde han också en kamp mot Försäkringskassan om att få sjukdomen klassad som en arbetsskada. Myndigheten höll inte med. I tio år överklagades ärendet till olika instanser, innan han fick rätt 2018. Till sin hjälp hade han både läkare och Byggnads.

– Jag har alltid varit med i facket och fick hjälp under den här perioden. Jag mådde dåligt men när det blev klassat som en arbetsskada fick jag också upprättelse. Jag hade inte fått cancer om det inte varit för mitt arbete, säger han.

I dag är Peter Christensen 54 år. I nuläget arbetar han sporadiskt som glasmästare några timmar i veckan. Han förklarar att det handlar om den sociala biten.

– Jag blir trött och måste vila ofta. Men jag är tacksam för att jag kämpat och fått sett pågarna växa upp, nu har jag också ett barnbarn. Det gäller att ta vara på tiden, säger han.

Fakta: Lymfom

Lymfom eller lymfkörtelcancer är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler i kroppens lymfsystem.

Orsakerna till lymfom är till stor del okända men det finns saker som kan öka risken, till exempel att vara över 60 år samt vissa typer av växtbekämpningsmedel, lösningsmedel eller färgämnen som du kan ha kommit i kontakt med, till exempel i jobbet (källa 1177).

Uppdaterad: