Byggnads Stockholm-Gotland

Om du har en anställd lärling

I kollektivavtalen finns ett yrkesutbildningsavtal som bestämmer hur yrkesutbildningen ska genomföras.

Att ha en lärling anställd förutsätter att personen har en lärlingsanställning och att en utbildningsbok utfärdas av en yrkesnämnd regionalt.

1. Skriv ett anställningsbevis/-avtal

Anställningsformen anges i yrkesutbildningsavtalet.

Bygg/Maskin: Tillsvidareanställning från dag ett.
Plåt: Kan provanställas i max sex månader.
Glas: Kan provanställas i max tre månader.
VVS: Kan provanställas i max sex månader.

2. Aktivera utbildningsbok för att uppnå yrkesbevis

Bygg/Maskin: Gå in på byn.se. Fyll i och underteckna "Anmälan om lärlingsanställning" som finns under "Dokument A-Ö", mejla den sedan till:

01larling@byggnads.se

Era e-postadresser kommer att vara kopplade till inloggningen och är därför viktiga. När ni fått inloggningsuppgifter kan ni båda (företaget och lärlingen) komma in i e-boken.

Plåt: Gå in på pvf.se. Fyll i en lärlingsanmälan – blanketten finns under länken "Info och material". Mejla den sedan till oss så HYO, huvudyrkesombudet, kan boka en tid för att teckna ett utbildningskontrakt:

01larling@byggnads.se

Glas: Gå in på gbf.se. I sökrutan på webbsidan skriver du "Registrering", gå till rubriken "Läromedel och blanketter" sedan "Registreringsblankett".

Fyll i den och skicka in till Glasmästeribranschens lärlingsnämnd, adressen står på blanketten.

VVS: Gå in på vvsyn.se. Registrera ett utbildningsavtal på hemsidan via datasystemet KUB.

Sedan 2014 registrerar arbetsgivaren och lärlingen själv via KUB.

3. Upprätta utbildningsplan

Det är viktigt att ni planerar hur utbildningen ska genomföras. Vem som ska vara ansvarig för utbildningen, vem som ska vara handledare och på vilket sätt ni ska följa upp utbildningen.

Sätt upp delmål så att ni kan följa upp utvecklingen under utbildningstiden.

4. Registrera tid

Alla lärlingar måste hålla ordning på sin arbetade tid under lärlingsutbildningen.
Lärlingen ska fylla i arbetad tid på arbetskort eller digitalt i utbildningsboken/e-boken, beroende på vilket system som tillämpas i gällande yrkesutbildningsavtal.

Handledaren ska godkänna tiden i utbildningsboken/e-boken.

5. Lön

Under hela utbildningstiden baseras lärlingens lön på speciella lönetabeller i respektive avtal.

6. Om det "inte går så bra" under utbildningen

Som arbetsgivare måste ni ta kontakt med respektive yrkesnämnd för ett så kallat samråd gällande lärlingar innan ni tar beslut som påverkar deras anställningsförhållande i företaget.

7. Yrkesbevis

När ni är klara med utbildningstiden, kontakta respektive yrkesnämnd.

Kontaktpersoner för lärlingar

Vi som om arbetar med lärlingsfrågor på Byggnads Stockholm-Gotland:

Stefan Axelsson
010-601 12 51
stefan.axelsson@byggnads.se

Jenny Starkenberg
Yrkesutbildningsadministratör
010-601 12 70
jenny.starkenberg@byggnads.se

Uppdaterad: