Avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar är de försäkringar du har genom kollektivavtalet på din arbetsplats. De gäller endast om din arbetsgivare har ett giltigt kollektivavtal.

Avtalsförsäkringarna ger dig ersättning om du blir sjuk, arbetslös eller råkar ut för en arbetsskada. Avtalsförsäkringarna ger dig även ett personligt pensionsparande, premiebefrielse vid föräldraledighet, graviditet eller sjukdom samt även ersättning till efterlevande om du avlider.

Genom kollektivavtalet täcks du av fem avtalsförsäkringar och en tjänstepensionförsäkring. Avtalsförsäkringarna kompletterar vissa ersättningar från socialförsäkringen (exemplevis sjukförsäkringen) och gäller under din anställningstid med vissa kvalifikations- och efterskyddsregler. Premien betalas av din arbetsgivare. Avtalsförsäkringarna administreras av AFA Försäkring som ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK.

Avtalsförsäkringarna ger dig ersättning om du:

Avtalsförsäkringarna gäller enbart om din arbetsplats har kollektivavtal. Kom ihåg att alltid kontrollera detta om du börjar en ny anställning.

På sidan Avtalat hittar du mer information om din kollektivavtalade tjänstepension och de försäkringar du har via jobbet.

Har du frågor om avtalsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information.

Uppdaterad: