Skadad? Så här gör du för att försäkringar ska gälla

När du råkar ut för en olycka är det viktigt att söka vård så snart som möjligt efter att olyckan skedde. Du ska även anmäla skadan.

Vad är ett olycksfall? Det är en kroppskada som uppkommer från en händelse som sker oväntad, vid oplanerad rörelse och kommer utifrån mot din kropp.

Anmäl skadan till din arbetsgivare

När du råkar ut för en olycka på jobbet eller på väg till och från ditt arbete är det viktigt att anmäla skadan till skyddsombudet på din arbetsplats och din arbetsgivare. Du kan även kontakta Byggnads försäkringsinformatörer på din arbetsplats som kan ge dig mer information om vilka försäkringar som gäller.

Arbetsgivaren anmäler din skada till Försäkringskassan. Idag görs anmälan digitalt via anmalarbetsskada.se.

Vid allvarlig arbetsplatsolycka ska arbetsgivaren även anmäla till Arbetsmiljöverket, vilket görs via samma portal.

Vår rekommendation är att du gör anmälan tillsammans med arbetsgivare och skyddsombud. Du vet bäst vad som hände, vad som gick fel och vad som hände med dig.

Har din arbetsgivare kollektivavtal?

Arbetar du i företag med kollektivavtal ska du anmäla skadan till Afa Försäkring. Där kan du ladda upp läkarintyg och registrera kostnader som olyckan medfört.

Om skadan sker på fritiden

Råkar du ut för en skada på din fritid anmäler du den till din medlemsförsäkring hos Folksam. Anmälan kan göras smidigt över ett telefonsamtal. Var förbered inför samtalet och var noggrann när du berättar hur olyckan gick till. Kontakta gärna Byggnads Stockholm-Gotlands försäkringshandläggare innan du anmäler.

Anmälan av nya arbetsskador - checklista

  • Sök vård – Försäkringar ersätter skador som kräver vård.
  • Anmäl skada till närmaste chef och kontakta skyddsombudet.
  • Finns det inget skyddsombud kan du ta hjälp av Byggnads Stockholm-Gotland.
  • Ärendet anmäls av arbetsgivaren till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Du som anställd anmäler till AFA Försäkring.
  • Läs mer under Försäkringar, Avtalat eller AFA Försäkring.
  • Har du fler frågor? Ring Byggnads Stockholm-Gotland och be att få prata med en försäkringshandläggare som kan hjälpa dig.
  • Det förekommer alltid en handläggningstid. Det innebär att svar på ditt försäkringsärende och besked om rätt till ersättning kan dröja. Det medför att du kan vara utan inkomst under tiden ärendet hanteras.

Anmälan av gamla skador

Har du glömt att begära ersättning? Det behöver inte vara för sent.

Det finns olika tidsgränser för olika ersättningar och beroende på från vem du söker ersättning ifrån. Vi rekommenderar att du anmäler skadan och låter försäkringsgivare undersöka om du kan eller inte kan få ersättning för din skada.

Kontakta alltid Byggnads försäkringsinformatör på din arbetsplats eller Byggnads Stockholm-Gotland för mer utförlig information, och gärna innan du anmäler en skada.

Du kan få stöd

Har du frågor kring försäkringar, eller behöver du stöd i ett
försäkringsärende, mejla till: forsakringar@byggnads.se.

Uppdaterad: