Medlemsförsäkringar

Medlemsförsäkringar är de försäkringar som ingår i din medlemsavgift. De är alltså kopplade till ditt medlemskap snarare än din anställning och kollektivavtalet.

Eftersom medlemsförsäkringarna är kopplade till ditt medlemskap så gäller de även om du skulle bli arbetslös, långtidssjuk eller börja studera i vuxen ålder (för elever på gymnasiet gäller försäkringarna från juni under år tre). Vi har tecknat försäkringarna med Folksam.

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap:

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information. 

Uppdaterad: