Byggnads Stockholm-Gotland

Medlemsförsäkringar

Medlemsförsäkringar är de försäkringar som ingår i din medlemsavgift. Försäkringsbolaget för medlemförsäkringarna är Folksam.

Medlemsförsäkringarna är kopplade till ditt medlemskap, se därför till att du står kvar som medlem även om du skulle bli arbetslös, långtissjuk eller börja studera i vuxen ålder. Medlemskapet är den viktigaste förutsättningen för att dina medlemsförsäkringar ska gälla.

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap:

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information. 

Uppdaterad: