Skyddsombudsutbildning steg 2

Skyddsombud på Byggavtalet deltar i steg 1-4

Skyddsombud på Teknikinstallationsavtalet VVS deltar i steg 1

Syfte och mål

Syftet med dag två är att deltagarna ska utveckla en djupare förståelse kring uppdraget som skyddsombud i Byggnads och vilka som ingår i det fackliga laget att samverka med. De ska få en kunskap om processen i tidigt skede och vilken roll som Byggnads skyddsombud har i det tidiga skedet.

Målet med dag två är att deltagarna ska förstå vikten av att vara med i ett tidigt skeende för att i samverkan med arbetsgivaren och de andra fackliga företrädarna få en bättre arbetsmiljö och vad deras olika roller är däri. Hen ska vara medveten om och kunna redogöra för hur skyddsombuden ska vara delaktiga i planering av arbetsplatsen samt av arbetet på arbetsplatsen och kunna göra riskanalyser och bedömningar av de olika arbetsmomenten.

Innehåll
• Fördjupad förståelse kring uppdraget som skyddsombud och vikte av samverkan
• Arbetsberedning och planering
• Riskanalys och bedömning av de olika arbetsmomenten på arbetsplatsen

Tidsomfång

1 dag totalt 8 timmar

Målgrupp

Skyddsombud

Ekonomi

Ledighet med lön

Ledighet

Du har rätt till ledighet enligt förtroendemannalagen. Du måste ansöka om ledighet senast 14 dagar innan kursen startar. Ledighetsblankett skickas hem till dig i samband med kallelsen du får från Byggnads.

Mat

Frukost, lunch och fika ingår.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig själv. Som skyddsombud blir du kallad av Byggnads.

Tid och plats

Kurstillfällen hösten 2024


steg 2

2 oktober - Solna Folkets Hus

7 november - Solna Folkets Hus

11 december - Solna Folkets Hus

Uppdaterad: