Byggnads Stockholm-Gotland

Ackordstagare och avtal VVS

Kursen för alla VVS:are och isolerare. På grund av den rådande situationen med covid-19 är all fysisk utbildning inställd till och med den 2 september. 

Med utgångspunkt i Teknik- och installationsavtalet går vi igenom ritnings- och mätningsteknik, ackordsberäkning och hur man fastställer normtid enligt underlag.

Innehåll

  • Normtidslista 
  • VVS- avtalet
  • Ritning och mätteknik
  • Ackordsberäkning
  • Fastställande av norm tid enl. underlag/data

Tidsomfång

24 timmar (tre dagar)

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla medlemmar

Anmäl dig här

Välj kurstillfälle hösten 2020 (Obligatorisk)
Uppdaterad: