Aftonskola

Aftonskolan vänder sig till fackligt aktiva medlemmar som är nyfikna på samhällsfrågor och politik. Deltagarna ges kunskaper och engagemang för ökad facklig-politisk aktivitet i form av kvällsföreläsningar och gruppdiskussioner.

Om utbildningen

Facklig-politisk aftonskola är en tvärfacklig utbildning för dig som är fackligt aktiv och nyfiken på samhällsfrågor och politik. Då förutsättningarna för ett framgångsrikt fackligt arbete påverkas av politiken är det viktigt för oss att också påverka politiken. Ska det vara möjligt måste vi vara många fackligt aktiva som rustar oss med kunskaper och engagerar oss. Den här utbildningen syftar till att ge dig och andra den möjligheten.

Du kommer att få lyssna på föreläsare från både arbetarrörelsen och från andra håll, från både vänster och höger. Ni får sedan möjlighet att diskutera, argumentera och reflektera kring de olika frågor som berörs, för att var och en ska få forma och utveckla sina egna ställningstaganden ideologiskt och politiskt.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan LO, ABF och Socialdemokraterna. Du behöver inte vara medlem i Socialdemokraterna för att gå utbildningen, men du kan inte vara medlem i ett annat politiskt parti.

Facklig-politiska aftonskolan är uppdelad i fem block:

1. De politiska ideologierna – allt har en historia Partipolitik och ideologi – finns det någon skillnad?

2. Samhällsekonomi. Grunderna i samhällsekonomin.

3. Vår offentliga sektor. Välfärdssamhället idag och imorgon ur ett
ideologiskt perspektiv.

4. Arbetarrörelsen. Socialdemokraterna i Sverige, Europa och
facklig-politisk samverkan.

5. Internationellt fackligt och politiskt arbete. Världen – Europa.

Upplägg

Aftonskolan startar 21 oktober 2023 och avslutas i maj 2024.

Tid och plats

Utbildningen inleds med en obligatorisk helg, till lunch den 21-22 oktober på Runö Folkshögskola. Buss avgår från och till cityterminalen. Då lägger vi tillsammans grunden för utbildningen samt lär känna varandra. Därefter träffas vi varje onsdagskväll kl 17.30–20.30 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. 

Kostnad/ekonomi

Kostnaden per deltagare för respektive organisation är 8 000 kronor. Det utgår generellt ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Kursanordnare

Aftonskolan är ett samarbete mellan LO-distriktet i Stockholms län, ABF Stockholm och Socialdemokraterna. För att delta måste deltagaren inte vara medlem i Socialdemokraterna, men hen kan inte vara medlem i annat politiskt parti.

Anmälan

Anmäl dig till din egen organisation senast den 1 september. Därefter sänder de vidare din anmälan till ABF Stockholm senast den 8 september 2023.

Har du frågor?

Kontakta ABF Stockholm, aftonskolan.stockholm@abf.se.

Uppdaterad: