Skyddsombudsutbildning steg 3

Skyddsombud på Byggavtalet deltar i steg 1-4

Skyddsombud på Teknikinstallationsavtalet VVS deltar i steg 1

Syfte och mål

Syftet med dag tre är att deltagarna ska få en förståelse för hur arbetsmiljöområdet är uppbyggt med lagar, AFS och avtal. Deltagarna ska få kännedom i Byggavtalets bilaga K och de ska kunna hantera en ev. överläggning enligt avtalet. Deltagarna ska få förståelse i hur förhandlingsordningen ser ut och vilka verktyg skyddsombudet har till sitt förfogande.

Målet med dag tre är att deltagarna ska kunna redogöra för vilka regler, lagstöd och avtal som är för skyddsombudets uppdrag och hur dessa kan tillämpas. Deltagarna ska efter dagen ha en förståelse för hur Arbetsmiljöavtalet i är uppbyggt och skillnaden mellan avtal och lag. Hen ska ha en förståelse kring hur förhandlingsordningen ser ut i Byggavtalet och kunna utföra skyddsombudsverksamheten utifrån de blanketter och mallar som finns.

Innehåll
• Lagar, AFS och avtal för uppdraget som skyddsombud och tillämningen av dessa
• Arbetsmiljöavtalets uppbyggnad och skillnaden mellan avtal och lag
• Förhandlingsordningen
• Genomgång av skyddsombudsverksamheten utifrån de blanketter och mallar som finns

Tidsomfång

1 dag totalt 8 timmar

Målgrupp

Skyddsombud

Ekonomi

Ledighet med lön

Ledighet

Du har rätt till ledighet enligt förtroendemannalagen. Du måste ansöka om ledighet senast 14 dagar innan kursen startar. Ledighetsblankett skickas hem till dig i samband med kallelsen du får från Byggnads.

Mat

Frukost, lunch och fika ingår.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig själv. Som skyddsombud blir du kallad av Byggnads.

Tid och plats

Kurstillfällen hösten 2024


Steg 3

13 november - Solna Folkets Hus 

10 december - Solna Folkets Hus

Uppdaterad: