Steg 1

Vi går bland annat igenom arbetsmarknadslagarna, förtroendemannalagen, utvecklingsavtalet, kollektivavtalets värde samt den svenska modellen.

Innehåll

  • Förtroendemannalagen
  • Utvecklingsavtalets grunder
  • Överläggning
  • Minnesanteckningar
  • Överenskommelser
  • Förhandlingsframställan

Utbildningens längd

32 timmar (fyra dagar)

Målgrupp

Medlemmar som är MB-ledamöter

Tid och plats

Du blir kallad av Byggnads och behöver alltså inte anmäla dig själv

Kurstillfällen hösten 2023


9-12 oktober

Uppdaterad: