Skyddsombudsutbildning steg 1

Skyddsombud på Byggavtalet deltar i steg 1-4

Skyddsombud på Teknikinstallationsavtalet VVS deltar i steg 1

Syfte och mål

Syftet med dag ett är att deltagarna ska få utveckla en förståelse kring uppdraget som skyddsombud i Byggnads. Deltagarna ska kunna börja verka som skyddsombud och aktivt bidra till en tryggare och säkrare arbetsplats och deltagarna ska bli trygga och motiverade i rollen som skyddsombud.

Målet med dag ett är att deltagarna ska ha en förståelse i skyddsombudets roll, ansvar, uppdrag och vilka hen representerar.
Hen ska kunna beskriva hur utbildningen av skyddsombud fungerar och vad som förväntas av hen. Efter dagen ska skyddsombudet kunna redogöra för vilka regler, lagstöd och avtal som är centrala för skyddsombudets uppdrag och hur dessa kan tillämpas. Hen ska kunna diskutera och ta ställning i frågor som rör skyddsombudens problematik och Byggnads värderingar samt beskriva skyddsverksamhetens utveckling och förstå värdet av samverkan mellan parterna.

Innehåll
• Skyddsombudets roll, ansvar och uppdrag
• Reger, lagstöd och avtal
• Skyddsverksamhetens utveckling och värdet av den

Tidsomfång

1 dag totalt 8 timmar

Målgrupp

Skyddsombud

Ekonomi

Ledighet med lön

Ledighet

Du har rätt till ledighet enligt förtroendemannalagen. Du måste ansöka om ledighet senast 14 dagar innan kursen startar. Ledighetsblankett skickas hem till dig i samband med kallelsen du får från Byggnads.

Mat

Frukost, lunch och fika ingår.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig själv. Som skyddsombud blir du kallad av Byggnads.

Tid och plats

Kurstillfällen hösten 2024

Du behöver inte anmäla dig, vi kallar dig till kursen.

Steg 1

28 augusti - Solna Folkets Hus
31 oktober - Solna Folkets Hus

12 december - Solna Folkets Hus

Uppdaterad: