FFV grund

FFV grund består av fyra dagars grundutbildning för förtroendevalda i Byggnads. De första två dagarna (steg 1) fokuserar på medlemsskap, kollektivavtal och arbetsmarknad. De övriga två dagarna (steg 2) fokuserar på lagstiftning och praktisk tillämpning av uppdraget.

STEG 1

Syfte och mål med utbildningen

Ge förtroendevalda kunskaper om sin demokratiska roll, uppdraget att företräda sina arbetskamrater. Hur man utövar sitt ledarskap och hanterar arbetskamraters önskemål.

Innehåll (ett urval)

 • Tala för medlemskapets fördelar
 • Avtalsförhandlingar
 • Facklig demokrati
 • Våra avtal och se till att de följs
 • Så fungerar våra arbetsplatser
 • Vår bransch och hur det påverkar våra fackliga uppdrag

Tidsomfång

2 heldagar (totalt 16 timmar). Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Förkunskaper

Påfarten


STEG 2

Syfte och mål med utbildningen

Ge förtroendvalda kunskaper om vilka lagar och regler som gäller kring uppdraget. Genomgång av arbetsmiljölagar och avtal. Sammanfattning av de båda stegen.

Innehåll (ett urval)

 • Förtroendemannalagen
 • Anställningskydd (LAS)
 • Arbetsmiljölagen
 • Byggnads mål och visioner
 • Reflektion kring utbildningen och uppdraget

Tidsomfång

2 heldagar (totalt 16 timmar). Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Förkunskaper

Påfarten, Steg 1 FFV.

Målgrupp

Förtroendevalda i Byggnads.

Ekonomi

Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tid

Har du nyligen blivit förtroendevald? Då blir du kallad till kursen och behöver inte anmäla dig. Utbildningen ingår i ditt uppdrag.

Vill du fräscha upp dina kunskaper som förtroendevald? Anmäl dig genom att mejla till stgo-studier@byggnads.se.

Våren 2024
10-11 april, 15-16 maj - FFV grund steg 1+2 (år 1 för SO)

16-17 april, 7-8 maj - FFV grund steg 1+2 (år 1 för SO) - På Gotland

 

Uppdaterad: