Utbildningen Vägen framåt

Vägen framåt

Syfte

Många medlemmar, förtroendevalda och anställda saknar grundläggande kunskaper om samhällsekonomi och har svårt att orientera sig i samhällsdebatten. Syftet med Vägen framåt är att deltagarna ska få en grundläggande ideologisk förståelse så att de med självförtroende kan samtala och debattera fackliga och politiska frågor i olika forum.

Mål

Att deltagaren ska känna sig tryggare i samtal och diskussioner om hur samhället och arbetsplatsen kan formas i framtiden. Att deltagare efter genomförd utbildning ska öka sina kunskaper kring följande områden:

 • Konflikten mellan arbete och kapital.
 • Mänsklighetens och samhällets utveckling genom historien.
 • Hur olika ideologier har växt fram ur tidigare samhällssystem.
 • Arbetarrörelsens prioriteringar och strategier i dagens samhälle.
 • Att bättre förstå skillnaden mellan de olika ideologierna och deras påverkan på samhällsutvecklingen.
 • Att kunna ”avkoda” politiska diskussioner till sin kärna och därigenom bättre kunna förstå och analysera samhällsdebatten.

Innehåll

 • Historiematerialism – människor och samhällets drivkrafter
 • Ekonomiska läror/inriktningar
 • Hegemoni – att vinna problemformuleringsinitiativet
 • En fördjupning i den svenska modellen
 • Vad är ekonomi – ekonomiska begrepp

Målgrupp

Medlemmar, förtroendevalda och anställda som önskar att bygga på sina kunskaper och förståelse för samhällsekonomi, filosofi och olika ideologiers påverkan på samhällsutvecklingen.

Kurslängd

Tre dagars internat på Rönneberga.

Datum

 • 24–26 november 2021
 • 9–11 februari 2022 (Skåne)
 • 16–18 februari 2022 (Rönneberga)
 • 7–9 mars 2022 (Viskadalen)
 • 11–13 april 2022 (Östersund)
 • 8–10 juni 2022 (Rönneberga)
 • 17–19 augusti 2022 (Rönneberga)
 • 28–30 september 2022 (Luleå)
 • 12–14 oktober 2022 (Brunnsvik)
 • 16–18 november 2022 (Rönneberga)

Anmälan

Intresseanmälan till utbildningen.

Uppdaterad: