Skyddsombudsutbildning steg 4

Skyddsombud på Byggavtalet deltar i steg 1-4

Skyddsombud på Teknikinstallationsavtalet VVS deltar i steg 1

Syfte och mål

Syftet med dag fyra är deltagarna ska få en djupare förståelse i ergonomi, prevention samt förstå vikten av att vara med i det tidiga skeendet för att förebygga ohälsa. Deltagarna ska få en förståelse i vilka försäkringar som finns och arbetsgivarens ansvar i en rehabiliteringsprocess samt skyddsombudets samverkande roll i dessa frågor.

Målet med dag fyra är att deltagarna ska kunna delta aktivt i ett preventivt skyddsombudsarbete och göra effektiva riskbedömningar. Deltagarna ska efter utbildningen känna sig trygga i rehabiliteringsarbetet och i rollen som skyddsombud. Deltagarna ska också veta hur de kan agera om arbetsgivaren inte följer det hen ska.

Innehåll
• Ergonomi och prevention
• Avtalsförsäkringar
• Arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen och skyddsombudets roll
• Förhandlingsordningen
• Fördjupad kunskap i bilaga K3.4 och AML 6:6 § samt 6:7 §

Tidsomfång

1 dag totalt 8 timmar

Målgrupp

Skyddsombud

Ekonomi

Ledighet med lön

Ledighet

Du har rätt till ledighet enligt förtroendemannalagen. Du måste ansöka om ledighet senast 14 dagar innan kursen startar. Ledighetsblankett skickas hem till dig i samband med kallelsen du får från Byggnads.

Mat

Frukost, lunch och fika ingår.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig själv. Som skyddsombud blir du kallad av Byggnads.

Tid och plats

Kurstillfällen hösten 2024

Steg 4

14 november -  Solna Folkets Hus 

16 december - Solna Folkets Hus

Uppdaterad: