Grupplivförsäkring

Som medlem i Byggnads omfattas du av en grupplivförsäkring, och det finns också en barngrupplivsförsäkring för barn i hushållet.

Du kan även teckna en Livspartnerförsäkring för din partner som en tillvalsförsäkring. Då ingår både Gruppliv och Medlemsolycksfall – fritid.

Medlemsgruppliv gäller:

  • till och med den månad du fyller 66 år
  • för dig som fyllde 65 år före 1995 samt medförsäkrad livspartner
  • för dig som är medlem i Bleck & Plåt och som gick i ålderspension före år 2000.

Barngruppliv gäller:

  • för dina barn till och med att de fyller 18 år (och är bosatta i Norden)
  • för barn till maka/make, registrerad partner eller sambo (som är stadigvarande folkbokförda på din adress).

Fullständiga försäkringsvillkor

Informationen här ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid ett försäkringsfall är det de fullständiga villkoren som gäller. Du kan läsa de fullständiga försäkringsvillkoren på Folksams webbplats:

Anmälan dödsfall

Vid ditt eller dina/din partners barns dödsfall ska försäkringsinformatören på din arbetsplats eller din region kontaktas för en anmälan. 

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information. 

Uppdaterad: