Försäkring vid dödsfall: TGL

Ibland händer det som inte får hända och livet blir kortare än vad man tänkt sig. Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal är du försäkrad genom Försäkring vid dödsfall, TGL. Den ger ekonomisk hjälp till dina efterlevande vid dödsfall. Efterlevande kan få hjälp av den region som medlemmen tillhörde om så önskas.

TGL gäller vid dödsfall före 65 års ålder, oavsett vad som orsakade dödsfallet. Försäkringen kan även i vissa fall gälla efter 65 års ålder om du fortsatt arbeta utan uppehåll och i oförändrad form. Även om du är sjukskriven, beviljad sjukersättning/aktivitetsersättning eller om du är arbetsskadad så omfattas du av TGL. Försäkringen innehåller även efterskydd i två år vid arbetslöshet. Ersättningen betalas ut av AFA Försäkring.

Kompletterande TGL försäkring

Som medlem i Byggnads omfattas du även av en kompletteringsförsäkring för att undvika luckor i försäkringsskyddet. 

Tre typer av ersättning

TGL innehåller tre typer av ersättning:

  • Begravningshjälp som utbetalas direkt till dödsboet. Ersättningens storlek är ett halvt prisbasbelopp (21 400 kronor).
  • Ett grundbelopp som betalas till förmånstagaren (make, maka, registrerad partner, sambo eller barn). Grundbeloppets storlek beror på vilka anhöriga du efterlämnar, din ålder och din arbetstid.
  • Ett barnbelopp per barn. Barnbeloppets storlek beror på din arbetstid och barnets ålder.

Du kan läsa mer om ersättning vid dödsfall på AFA Försäkrings webbplats.

Anmäl dödsfall

Efterlevande kan få hjälp av den region medlemmen tillhörde om så önskas, annars kan efterlevande göra anmälan om dödsfall till AFA Försäkring. När en anmälan görs ska dödsfallsintyg och släktutredning bifogas. Anmälan ska skrivas under av anhörig och den försäkrades arbetsgivare.

Anmäl dödsfall till AFA Försäkring

Fullständiga försäkringsvillkor

Informationen här ger endast huvuddragen i försäkringarna. Du kan ladda ner de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar i högerkolumnen på den här sidan.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om:

Har du frågor om avtalsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information.

Uppdaterad: