Vid föräldraledighet

Du som är privatanställd förälder på de arbetsplatser där det finns kollektivavtal (inom Svenskt Näringsliv och LO-kollektivet) får tio procent extra av din lön, under max 180 dagar, när du tar ut föräldrapenning.

Den här försäkringen, Föräldrapenningtillägg (FPT), är ny och började gälla från den 1 januari 2014. Den lämnar kompletterande ersättning när du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan.

Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället.

Premiebefrielseförsäkring

I det pensionsavtal som ingår i avtalsförsäkringarna ingår en premiebefrielseförsäkring. Den innebär att din premie betalas in även under perioder du inte arbetar eller har annan ersättning än lön, till exempel vid lagstadgad föräldraledighet (för närvarande 13 månader) och vid graviditetspenning.

Anmäl premiebefrielse

Du som har föräldrapenning eller graviditetspenning kan göra din anmälan om premiebefrielse till AFA Försäkring.

Uppdaterad: