Fotograf: Inger Fagerberg

2020

Byggettan är en medlemstidning för dig som är medlem i Byggnads Stockholm-Gotland. Helt enkelt är regionens nyhetsbrev för medlemmar och förtroendevalda. Helt enkelt-Häng är nyhetsbrev för företag som har tecknat hängavtal med Byggnads Stockholm-Gotland.

Uppdaterad: