Introduktion

Du får kunskaper om din demokratiska roll – uppdraget att företräda dina arbetskamrater. Du får vetskap om vilka olika fackliga roller som finns: skyddsombud (SO), fackligt förtroendevald (FFV), medbestämmandeledamot (MB), lagbas (LB) samt bolagsstyrelseledamot.

Innehåll

  • Rollen som MB
  • Uppdragets arbetsuppgifter
  • Rätt till ledighet FML

Utbildningens längd

4 timmar (en halv dag)

Målgrupp

Medlemmar som ska bli MB-ledamöter

Tid och plats

Du blir kallad av Byggnads och behöver alltså inte anmäla dig själv.

Kurstillfällen 2021

På grund av den rådande situationen med covid-19 är alla fysiska utbildningar för MB-ledamöter inställda till och med september.

 

Uppdaterad: