Byggnads Stockholm-Gotland

Steg 2

Du får fördjupad kunskap i medbestämmandelagen, diskrimineringslagen, förhandlingar samt anlitande av en arbetstagarkonsult.

Innehåll

  • Medbestämmandelagen
  • Förhandlingskunskap
  • Förhandling gällande MBL 12
  • Protokollskrivning

Utbildningens längd

32 timmar (fyra dagar)

Målgrupp

Medlemmar som är MB-ledamöter och har genomfört steg 1.

Tid och plats

Du blir kallad av Byggnads och behöver alltså inte anmäla dig själv.

Kurstillfällen 2021

På grund av den rådande situationen med covid-19 är alla fysiska utbildningar för MB-ledamöter inställda till och med september.

Hösten 2021
22-25 november, Solna Folkets Hus

Uppdaterad: