Försäkring vid arbetsbrist: AGB

Om du skulle bli arbetslös kan du få ersättning och stöd genom kollektivavtalets försäkring vid arbetsbrist, AGB, och Omställningsstöd. AGB ger en kontant kompensation och Omställningsstödet ger dig hjälp att hitta nytt jobb.

För att ha rätt till AGB och Omställningsstöd måste din senaste arbetsgivare haft kollektivavtal. AGB kan ge dig ersättning om du förlorat din anställning på grund av arbetsbrist. Ersättningen du får är ett engångsbelopp och bestäms utifrån din ålder och arbetstid. 

För att ha rätt till AGB måste du:

  • blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
  • fyllt 40, men inte 65 år
  • jobbat minst 50 månader de senaste fem åren i ett eller flera företag som tecknat AGB-försäkring.

För att ha rätt till Omställningsstöd måste du:

  • blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
  • varit anställd minst 16 timmar/vecka under ett års tid i ett eller flera företag som tecknat TSL- försäkring
  • inte ha ogiltigförklarat uppsägningen eller yrkat skadestånd för den.

Anmäl din uppsägning

Anmälan gör du själv till AFA Försäkring och du måste göra den inom två år från det att din anställning upphörde. Din före detta arbetsgivare måste intyga att du varit anställd.

Anmäl din uppsägning till AFA

Anmäl Omställningsstöd

Anmälan för Omställningsstöd ska göras vid uppsägningsförhandlingen tillsammans med din arbetsgivare och det lokala facket.

Om så inte har skett måste ansökan göras inom ett år från uppsägningen.

Läs mer om omställningsstöd på Trygghetsfonden TSL

Fullständiga försäkringsvillkor

Informationen här ger endast huvuddragen i försäkringarna. Du kan ladda ner de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar i högerkolumnen på den här sidan.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om:

Har du frågor om avtalsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information.

Uppdaterad: