Kompletteringsförsäkring TGL

Försäkringen gäller för dig som är medlem i Byggnads och inte omfattas av Tjänstegrupplivförsäkringen TGL eller motsvarande, till exempel på grund av att företaget du jobbar på inte har tecknat kollektivavtal eller att efterskyddstiden har löpt ut.

Kompletterings-TGL förlänger ditt försäkringsskydd fram till din ålderspension eller som längst tills du fuller 67 år (om du fortfarande arbetar). Förutsättningen är att du står kvar som medlem i Byggnads.

Fullständiga försäkringsvillkor

Informationen här ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid ett försäkringsfall är det de fullständiga villkoren som gäller. Du kan ladda ner de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar i högerkolumnen på den här sidan.

Mer information

Du kan läsa mer om vad som ingår i Kompletterings-TGL, priser och ersättningens storlek på Folksams hemsida. Där hittar du även de fullständiga villkoren för försäkringen.

Läs mer om Kompletterings-TGL

Anmälan dödsfall

Vid ditt eller dina/din partners barns dödsfall ska försäkringsinformatören på din arbetsplats eller din region kontaktas för en anmälan.

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information. 

Uppdaterad: