2018

  • Projektledare till Byggnads förbundskontor

    Byggnads är inne i en spännande fas där utveckling och digitalisering står i fokus, allt för att göra oss mer tillgängliga och synliga för våra medlemmar. Vi jobbar idag mer projektorienterat vilket innebär att fler uppgifter hanteras i projektform.