Rasism motsatsen till fackföreningsrörelsens grundtankar

Själva grunden för det fackliga arbetet är tron på alla människors lika värde. Lika lön för lika arbete, en säker arbetsmiljö och i övrigt bra villkor på arbetsplatsen är något som alla människor har rätt till.

Rasism är motsatsen till allt det som fackföreningsrörelsen står för och tror på. Idén om att dela in människor i olika raser, etniska grupper och religionstillhörighet och därmed driva en tro på att vissa människor är överlägsna andra människor är alltid en felaktig slutsats. Det är i mötet mellan olikheter som utveckling uppstår och som alltid berikar vår tillvaro.

Tyvärr finns situationer där människovärdet har slängts över bord. Runt om i landet har Byggnads representanter mött personer från andra länder som har blivit utnyttjade och som lever under slavliknande förhållanden. De får låg eller ingen lön alls och det är inte ovanligt att de får bo vid arbetsplatsen på en madrass på golvet eller i en container. Arbetsmiljön är så dålig att de riskerar livet. Detta bara för att billig arbetskraft väger tyngre än att behandla människor värdigt.

En stark fackförening som har förhandlat fram goda villkor genom kollektivavtal är en bra grund för att få en arbetsmarknad där ingen blir utnyttjad och de anställda behandlas med respekt, oavsett kön eller härkomst.

Kampen för människovärdet får inte stanna vid nationsgränsen. Byggnads har en lång tradition av solidariskt arbete med våra fackliga kamrater runt om i världen. Det handlar till exempel om byggnadsarbetarnas villkor vid byggande av idrottsarenor runt om i världen. Byggnads stödjer fackföreningsrörelsen i många delar av världen, exempelvis i Sydkorea och olika afrikanska länder där man genom studiecirklar hjälpt till att stärka den fackliga verksamheten

Kampen mot rasism börjar hos varje enskild människa. Här har fackföreningsrörelsen en väldigt viktigt uppgift, genom att tydligt ta avstånd från all främlingsfientlighet och ständigt ta kampen för människors lika värde. Alla tjänar på mångfald och därför är enfald och rasism dåligt för svensk arbetsmarknad.

Värt att besöka

Uppdaterad: