Stadgar

Stadgarna är Byggnads grundläggande interna regler. De antas på kongressen som genomförs vart fjärde år. Nuvarande stadgar gäller från 2014 och fram till kongressen 2018.

I stadgarna kan du läsa om Byggnads uppgift, organisation, förbundsstyrelsens säte, inträde, medlemsavgifter, förhöjda avgifter, avgiftsbefrielse, överflyttning mellan region och förbund, medlems förpliktelser och rättigheter, utträde, uteslutning, lönerörelser och förhandlingar, ersättning vid konflikt, ersättning vid trakasserier, rättshjälp, förbundsstyrelsen, förbundsfullmäktige, förbundets funktionärer, firmateckning, den ekonomiska förvaltningen, revision, kongressen, regioner, skiljeförfarande, koncernfrågor, beslut om förbundets eller regions upplösning samt om stadgeändring.

  • Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet (235 kB)

     

    Stadgarna är Byggnads grundläggande interna regler. De antas på kongressen som genomförs vart fjärde år. Nuvarande stadgar gäller från 2014 och fram till kongressen 2018.

     

Uppdaterad: