Johan Lindholm, ordförande i LO.

Johan Lindholm, ordförande i LO.

Fotograf: LO Sverige

Samverkan mellan Byggnads och andra aktörer

LO – Landsorganisationen i Sverige

LO är ett samarbete mellan 14 svenska fackförbund – bland annat Byggnads. Fackförbunden i LO finns på de flesta arbetsplatserna i landet och består totalt av runt 1,5 miljoner medlemmar. I facket jobbar medlemmarna tillsammans för ett bättre arbetsliv – detta genom förhandlingar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider.

LO:s mål handlar om arbete för alla, rättvisa löner, jämställd fördelning, solidarisk välfärd och utvecklande arbeten.

LO:s hemsida

6F – fackförbund i samverkan

6F är ett samarbete mellan några av fackförbunden inom LO – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

  • Samarbetet ska syfta till starkare och slagkraftigare fackförbund för förbättringar av medlemmarnas löner och anställningsvillkor.
  • Samarbetet ska syfta till att förbunden gemensamt blir en stark kraft i samhällsdebatten.
  • Samarbetet ska syfta till ”mer fackförening för pengarna” och möjlighet till lägre medlemsavgifter.

6F:s hemsida

Katalys

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Verksamhetsområdena berör välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor. Katalys startades på initiativ av 6F.

Katalys står på två ben – idéutveckling och politisk påverkan. Värderingsmässigt står de på LO-medlemmarnas sida.

Katalys hemsida

Olof Palmes internationella center

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. De är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning.

I stort sett alla organisationer inom svensk arbetarrörelse är medlemmar i Palmecentret, till exempel ABF, LO och LO:s medlemsförbund – däribland Byggnads.

Olof Palmes internationella centers hemsida

Galaxen Bygg

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering samt rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen. Målet för verksamheten kring rehabilitering är att arbetstagaren ska kunna återvända till ordinarie arbete utan lönestöd. Galaxen Bygg ägs gemensamt av flera arbetsgivareparter.

Galaxen Byggs hemsida

Uppdaterad: