Verksamhetsberättelser

I verksamhetsberättelserna kan du läsa om vad Byggnads uppnått under respektive år vad gäller verksamheten i allmänhet och uppsatta mål i synnerhet.

Förutom att ta del av de resultat Byggnads uppnått så kan du även läsa om våra utmaningar, få översikt över hur våra resurser används, få redovisning över Byggnads organisation och våra regioner, en sammanfattning om vårt internationella arbete samt rapporter från medlemstidningen Byggnadsarbetaren, 6F samt Byggnads a-kassa. Och sist men inte minst alla årsredovisningar.

Granskad: