Rösta i EU-valet 9 juni

Kriminaliteten och fusket i byggbranschen måste stoppas. När problemen är internationella måste lösningarna också vara det.  

Därför är det en självklarhet för Byggnads att påverka den politik som förs i EU. Det gör vi bäst genom att skicka dit kandidater som känner till problemen i branschen och kan företräda våra medlemmar.  

Johan Danielsson (S) har en gedigen facklig bakgrund och lång erfarenhet av att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Både som tidigare minister och EU-parlamentariker. Därför är han Byggnads kandidat i EU-valet 2024. 

Byggnads krav 

Stoppa arbetslivskriminaliteten

De kriminella företagen rör sig över nationsgränserna och måste bekämpas med hårdare lagstiftning på EU-nivå. Ett viktigt krav i den riktningen är att EU inte tillåter fler än två led av underentreprenörer vid offentlig upphandling. Det skulle bidra till att skapa mer ordning och reda samt främja direkta anställningar hos huvudentreprenören. 
Vi vill också se ett förbud mot att bemanningsföretag utstationerar arbetare inom byggsektorn, även i privat upphandling. Endast företag som också har byggverksamhet i hemlandet ska få utstationera personal.  

  • Max två led av underentreprenörer vid offentlig upphandling.  
  • Bygg främst med egenanställd personal. 
  • Svenska löner och avtal ska gälla för allas trygghet.  

Säkrare asbesthantering  

EU har en viktig roll att spela när det kommer till säkrare arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Efter intensivt påverkansarbetet från bland annat Byggnads beslutade EU nyligen om nya gränsvärden för asbestexponering. Nu måste EU ta nästa steg för att förhindra att byggnadsarbetare exponeras för asbest. Detta genom att ställa krav på undersökning/screening samt registrering av vilka byggnader som innehåller asbest.  

  • Nya EU-regler för att förebygga risken att exponeras för asbest.  

Hårdare straff 

Företag som bryter mot EU-lagstiftningen måste straffas hårdare. EU måste införa kraftfulla sanktioner mot de företag som bryter mot lagstiftning på arbetsmarknadens område. Sanktionerna måste vara kännbara och kopplade till företagens omsättning. 

  • Strängare krav och höga böter när företag utnyttjar anställda.  

Arbetslivskriminaliteten ska bekämpas på alla plan!
Kryssa Johan Danielsson (S) den 9 juni.

Uppdaterad: