Vi är händerna som bygger Sverige. Byggnads kongress 2018.

Byggnads kongress 2018

Under några intensiva dagar i maj och juni genomfördes Byggnads kongress. Drygt 150 kongressombud fattade beslut om olika styrdokument och 354 motioner. Kongressen har därmed ritat upp riktningen för Byggnads arbete fram till 2022.

Följ kongressen live

Alla punkter i kongressen har filmats och lagts upp på byggnads.se/live

Tid och plats

Byggnads genomföde sin 17:e ordinarie kongress 31 maj till 3 juni 2018 på Clarion Hotel Post i Göteborg. Se hela dagordningen.

Material

Handlingarna som hanterats på kongressen hittar du här. Dokumenten kommer nu att uppdateras utifrån kongressens beslut. De kommer publiceras här  efter hand att de blir klara.

Vill du lära dig mer om arbetet före, under och efter kongressen kan du läsa mer i Byggnads kongresskola. För dig som var ombud på förra kongressen finns även en kongressuppföljning från kongressen 2014.Kongressuppföljningen för 2018 års kongress kommer också  finnas tillgänglig inom kort.

Demokratitorg

För första gången så genomförde Byggnads olika demokratitorg under kongressen. Syftet är att öka den demokratiska dialogen mellan förbundsstyrelsen och ombuden. Läs handledningen kring demokratitorget.

Uppdaterad: