Vi är händerna som bygger Sverige. Byggnads kongress 2018.

Byggnads kongress 2018

Under några intensiva dagar i maj och juni genomfördes Byggnads kongress. Drygt 150 kongressombud fattade beslut om olika styrdokument och 354 motioner. Kongressen har därmed ritat upp riktningen för Byggnads arbete fram till 2022.

Filmer från kongressen

Under kongressen gjordes ett 20-tal filmer med intervjuer och debatter med kongressdeltagare. Se filmerna från kongressen.

Tid och plats

Byggnads genomförde sin 17:e ordinarie kongress 31 maj till 3 juni 2018 på Clarion Hotel Post i Göteborg. Se hela dagordningen.

Material

Handlingarna som hanterats på kongressen hittar du här.

Vill du lära dig mer om arbetet före, under och efter kongressen kan du läsa mer i Byggnads kongresskola. För dig som var ombud på kongressen finns även en särskild webplats för kongressuppföljning.

Demokratitorg

För första gången så genomförde Byggnads olika demokratitorg under kongressen. Syftet var att öka den demokratiska dialogen mellan förbundsstyrelsen och ombuden. Läs handledningen kring demokratitorget.

Uppdaterad: